Anunț referitor la înscrierea Sistemelor individuale
adecvate pentru colectarea și/sau epurarea apelor
uzate – fose septice / stații de epurare – în registrul
autorității publice locale

Persoanele fizice și juridice proprietari ai spațiilor conectate la un Sistem Individual
Adecvat (SIA) de colectare / epurare a apelor uzate (fose septice / stații epurare) au
obligația de a se înscrie în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate
pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate al Municipiului Cluj-Napoca, în
conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 714/26.05.2022, în termen de 120 de zile
de la conectarea incintei la sistemul de colectare și/sau epurare a apelor uzate.
Obligația înregistrării revine și persoanelor fizice și juridice care au instalat astfel de
sisteme înainte de intrarea în vigoare a HG 714/26.05.2022. Data limită pentru
înscriere în acest caz este 21 noiembrie 2022.
Înscrierea SIA în registrul local se face prin completarea cererilor tip pentru fose
septice și pentru stații de epurare, disponibile pe website-ul Primăriei Radovan și
depunerea cererii/cererilor semnate la Primăria comunei Radovan:
 -online, la adresa de gmail doljprimariaradovan@gmail.com sau
 -direct la sediul primariei Comunei Radovan.
În conformitate cu art.23 din HG nr. 714/2022 privind aprobarea criteriilor pentru
autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și
întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate,
nerespectarea de către persoanele fizice și juridice a dispozițiilor art. 11 alin. (1) și
(2) și art.15 alin.(2), constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la
5.000 lei la 10.000 lei. În conformitate cu art. 26, constatarea contravențiilor și
aplicarea sancțiunilor prevăzute la art.22-25 se fac de către personalul împuternicit
al Gărzii Naționale de Mediu și al Inspecției Apelor din cadrul autorității de
gospodărire a apelor.

Mai jos puteti descarca cererea: