Numărul Contractului de finanțare: 15127/19.05.2021

Cod Apel: POCU/827/5/2/140637 Reducerea numarului de comunitati marginalizate aflate în risc de saracie si excluziune sociala din zona rurala si orase cu o populaþie de pâna la 20.000 locuitori prin implementarea de masuri/ operatiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.                         

Cod SMIS 2014+:140637

Axa prioritară : Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitati OS Reducerea numarului de comunitati marginalizate aflate în risc de saracie si excluziune sociala din zona rurala si orase cu o populaþie de pâna la 20.000 locuitori prin implementarea de masuri/ operatiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

Schema ajutor de stat: Implementarea strategiilor de dezvoltare locala in comunitatile marginalizate din zona rurala si/sau in orase cu o populatie de pana la 20.000 locuitori

Numele beneficiarului: Comuna Radovan

Titlul proiectului: Servicii integrate destinate comunitatilor marginalizate din teritoriul GAL Segarcea

Obiectivul general al proiectului:

Promovarea incluziunii sociale, a antreprenoriatului social si solidar prin infiintare si sprijinirea a 32 de intreprinderi de economie sociala, in Regiunea Sud -Vest Oltenia, Romania.

Obiectivele specifice ale proiectului

Reducerea numarului de persoane apartinand comunitatii marginalizate din teritoriul GAL Segarcea, aflate in risc de saracie si excluziune sociala, prin implementarea de interventii integrate de ocupare, educatie, formare profesionala, asistenta sociala, in contextual mecanismului DLRC.

Prin obiectivul sau general si cele specifice, proiectul contribuie la realizarea obiectivului major al POCU 2014-2020 care urmareste dezvoltarea resurselor umane prin cresterea accesului la un sistem de educatie pentru 60 de elevi din comunitate si formare profesionala de calitate (170 adulti), antreprenoriat, reducerea saraciei si a excluziunii sociale prin facilitarea accesului de servicii sociale 255 persoane, proiectul urmarind reducerea saraciei excesive in comunitatile marginalizate prin masuri de ocupare, educatie si formare profesionala, asistenta sociala, precum si orice alte masuri menite sa ajute aceste categorii sociale.

Prin interventiile integrate pe care le promoveaza, proiectul contribuie la realizarea obiectivului specific 5.2. (AP5, OT9, PI9vi, OS 5.2) care implica scoaterea din starea de saracie si excluziune sociala a comunitatilor marginalizate din zona rurala cu o populatie sub 20.000 locuitori corelat cu cerintele mecanismului DLRC, comunitati pentru care au fost elaborate si aprobate Strategii de Dezvoltare Locala prin PNDR Axa LEADER. Prin initiativele propuse in cadrul Strategiilor Locale s-au depus si aprobat proiecte ce vizeaza rezolvarea unor probleme locale de natura sociala continuate prin intermediul prezentului proiect.

Efectele pozitive pe termen lung generate de proiect pentru comunitatea in care vor avea loc interventiile sunt legate de masurile integrate de educatie, formare, ocupare, antreprenoriat, servicii sociale de calitate si nu in ultimul rand imbunatatirea conditiilor de trai si constientizarea problemelor cu care se confrunta populatia marginalizata (discriminare, saracie, excluziune sociala) in scopul solutionarii acestora. Toate demersurile vor duce la scoaterea din starea de saracie a unui grup considerabil de persoane care traiesc in conditii de marginalizare. O parte a acestora isi vor gasi locuri de munca sau vor deveni ocupati pe cont propriu iesind astfel din situatia de asistat social.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Ob S1 – Dezvoltarea unui serviciu social in cadrul comunitatii marginalizate din comuna Radovan

2. Ob S2 – Reducerea fenomenului de abandon scolar pentru 60 de elevi din comunitatea marginalizata prin programe tip “scoaladupa scoala”

3. Ob S3 – Informarea, consilierea, orientarea si medierea pe piata muncii a 195 membri ai grupului tinta

4. Ob S4 – 170 membri ai grupului tinta formati profesional prin participarea la cursuri de calificare

5. Ob S5 – Crearea a 50 de locuri de munca pentru membrii comunitatii

6. Ob S6 – Sprijinirea a 13 membri ai grupului tinta in vederea infiintarii unei noi afaceri

7. Ob S7 – 2 Workshop-uri si Campanii de informare si constientizare care au ca scop implicarea comunitatii in problemele sociale locale

8. Ob S8 – 24 de luni de management de proiect